sobota, 8 grudnia 2018

Konkurs Badanie Antropologiczne Roku 2018 rozstrzygnięty


Do konkursu zostały zgłoszone w tym roku następujące publikacje:

1)   Magdalena Brzezińska, W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau. Warszawa 2017
2)   Tarzycjusz Buliński. Szkoła w amazońskiej puszczy. Formy i znaczenie edukacji w społecznościach tubylczych Amazonii. Gdańsk 2018
3)   Mateusz Halawa i Marta Olcoń-Kubicka. Digital householding: calculating and moralizing domestic life through homemade spreadsheets, „Journal of Cultural Economy, 2018, s. 1-21
4)   Maria Małanicz-Przybylska. Między dźwiękami Skalnego Podhala. Współczesna góralszczyzna. Warszawa 2018
5)   Joanna Mizielińska. Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa 2017
6)   Karolina Radłowska, Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana. Białystok 2017
7)   Tomasz Szlendak, Krzysztof Olechnicki. Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa 2017

Jury podjęło decyzję o przyznaniu nagrody głównej

Tarzycjuszowi Bulińskiemu
za książkę
Szkoła w amazońskiej puszczy. Formy i znaczenie edukacji w społecznościach tubylczych Amazonii na przykładzie Indian E’ñepá z Wenezueli

oraz dwóch wyróżnień:
Magdalenie Brzezińskiej za książkę W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau
i Joannie Mizielińskiej za książkę Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce

Uzasadnienie
Praca Tarzycjusza Bulińskiego to praca pionierska, pierwsze opracowanie przez polskiego badacza poświęcone funkcjonowaniu szkoły wśród ludów tubylczych Amazonii. Autor przedstawia w niej szkołę jako zespół codziennych cielesnych praktyk kulturowych, dzięki którym społeczności tubylcze osiągają cele wytyczane przez ich obrazy świata.  Praca powstała w oparciu o wielokrotne pobyty w terenie wśród Indian E’ñepá z Wenezueli, co umożliwiło perspektywę porównawczą i procesualną, a także otwartość na to, co nieoczekiwane. Prowadzone w kilku grupach lokalnych badania, umożliwiły zarówno perspektywę porównawczą i procesualną, jak i otwartość na przypadki.
Wartością nagrodzonej pracy jest też jej teoretyczna oryginalność, książka wykorzystuje koncepcję antropologii szkoły zbudowanej przez autora oraz Martę Rakoczy. Dzięki tej optyce szkoła mogła zostać zaprezentowana nie jako instytucja edukacyjna, lecz jako zestawy działań społecznych zapośredniczonych i współkształtowanych przez czynniki sytuujące się poza nimi, w szczególności przez ontologie, kosmologie, struktury społeczne i polityczne.
Warto także podkreślić wysoką świadomość etyczną, metodologiczną i językową autora. Buliński jest badaczem doświadczonym, konstruującym narrację w sposób wciągający, a jednocześnie zachowujący świadomy dystans wobec własnej retoryki.
Ważnym atutem pracy Bulińskiego jest to, że pisząc o szkole przygląda się instytucji dobrze rozpoznanej w naszej kulturze, ale w innym, odległym kontekście. Niezależnie od samej poznawczej wartości jest to powrót do ideału antropologii jako dyscypliny, która pozwala na przyjrzenie się nam z innej perspektywy. Właśnie dlatego, że autor zajmuje się instytucją tak dobrze znaną. Nagrodzona książka może być doskonałym przyczynkiem do głębszej dyskusji o roli edukacji w naszym społeczeństwie.
Uzyskany w książce obraz działania i znaczenia szkoły jest wyjątkowo bogaty w etnograficzne szczegóły, zanurzony w historii, autorowi udało się oddać tubylczą logikę działania w świecie, oraz uchwycić indiańską perspektywę praktykowania szkoły. Książka ta ma fundamentalne znaczenie dla antropologii szkoły i antropologii edukacji.

Jury pracowało w składzie:

Natalia Bloch, UAM, laureatka nagrody „Badanie Antropologiczne Roku” 2017
Karolina Ciechorska-Kulesza, Uniwersytet Gdański
Ewa Michna, Uniwersytet Jagielloński
Bartłomiej Walczak, Uniwersytet Warszawski

poniedziałek, 17 września 2018

Sympozjum SAS 13-15.09.2018 w Lublinie pod hasłem "Różne wzory. Badanie praktyk kulturowych i wytworów artystycznych w perspektywie otwierania lub zamykania się wspólnot na inność i zmianę" "


Program SAS Lublin 13-15.09 Różne wzory

 Czwartek 13.09
 


godz. 14.30 – otwarcie sympozjum  
Agata Sztorc, Prezentacja Galerii Labirynt

GOŚĆ:15.00-16.00 Dawid Marszewski (UA w Poznaniu) We are only guests - malarstwo, instalacje, wideo


GOŚĆ:16.00-17.00 Anna Kawalec (IK KUL ) NEXUS - widziane oczyma antropologa


17.30-18.45 Sesja I. Różne wzory relacji sztuka-społeczeństwo, społeczeństwo-sztuka


Prowadzący: Paweł Możdżyński

Przemysław Kisiel, „Wędrowiec” Hieronima Boscha jako archetypiczny wzorzec „innego-obcego”


Kalina Kukiełko-Rogozińska, Śladami Edwarda Curtisa. Opowieść o ginącej rasie

Filip Skowron, Czy z wieżowca widać więcej? Dziedzictwo w muzeach a uczestnicy kultury

19.30-20.30 Zwiedzanie Brain Damage Gallery Piątek 14. 09


           9.00-11.00 Sesja II. Życie codzienne


Prowadząca: Magdalena Łukasiuk

Monika Bokiniec, Estetyzacja codzienności i artyfikacja przedmiotów użytkowych na przykładzie osób prowadzących tzw. bullet journal

Agata Bachórz, „Żywienie zbiorowe” czy sektor kreatywny? Przemiany znaczeń jedzenia od codziennego obowiązku przez uczestnictwo w kulturze do projektu zawodowego

Gabriela Juranek, Moda francuska w latach 1775-1789: między wielokulturowością a utrwalaniem własnej dominacji w modzie ówczesnej Europy 

Adam Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz,  Sztuka jako wyraz codzienności-bezdomni artyści

Magdalena Szubielska, Katarzyna Pasternak, Marzena Wójtowicz, Anna Szymańska, Marcin Wojtasiński, Wpływ oglądania sztuki artystów i artystek z niepełnosprawnością wzroku na zmianę postaw wobec osób niewidomych11.30-13.30 Sesja III. Projekt-Obcy


Prowadzący: Przemysław Kisiel


Marcin Deutschmann, Magdalena Piejko, Michał Wanke, Odyseja FreedomBus – sztuka poznania

Katarzyna Kalinowska, Kaja Rożdżyńska, Separujące i ochronne funkcje izolacji. Narzędzia oswajania inności na przykładzie działalności artystyczno-edukacyjnej Teatru 21

Bogna Kietlińska, Aleksandra Zalewska-Królak, „Sztuka latania” – teatralna opowieści o dziecięcym świecie inności

Maria Małanicz-Przybylska, Muzycznie odwrócony stereotyp obcego

Karolina Wanda Olszowska, Wpływy chrześcijańskie w twórczości Halide Edip AdıvarGOŚĆ: 13.30-14.30 Paweł Możdżyński (UW) Dwie sztuki zaangażowane. Dwie perspektywy obcości

GOŚĆ: 16.00-17.00 Tomasz Rakowski (UW) Etnografia, eksperyment, współdziałanie. O powstawaniu nowych pól poznania w sztuce społecznej i partycypacyjnej              17.30-19.00 Sesja IV. Wspólnoty-Terytoria


Prowadząca: Anna Horolets

Karolina Ciechorska-Kulesza, Sztuka w regionalnych i lokalnych projektach tożsamościowych. Przykłady z niedookreślonych regionów Ziem Zachodnich i Północnych 


Maria Działo, Skrzynie i kufry wianne na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia – nowe życie starych skrzyń

Marcin Kosman, Od drewnianego pajaca do wojownika w walce klas: psychologiczna przemiana Pinokia według Aleksieja Tołstoja


Sobota 15.09


 9.00-11.00 Sesja V. Literatura-Dyskurs


Prowadząca: Dorota Rancew-Sikora

Krzysztof Cichoń Divisio, distinctio, articulatio i inne klasyczne pojęcia wobec fenomenu „wzoru".

Zofia Małysa, Artysta czy artysta. Współczesny twórca w obliczu (hiper)kapitalistycznych reguł rynku sztuki na przykładzie „Mapy i terytorium” Michela Houellebecqa

Marta Cobel-Tokarska, Opis literacki Europy Środkowej epoki transformacji i posttransformacji: między swojskością a obcością

Borys Cymbrowski, Między dziełem a społeczeństwem. Literatura i sztuka w pracach Norberta Eliasa. Próba interpretacji
11.30-13.30 Sesja VI Artysta-Działanie artystyczne


Prowadząca: Joanna Bielecka-Prus

Joanna Szczepanik, Sztuka jako barometr nastrojów społecznych. O „nowakach” Jany Shostak

Liliana Kozak, Sztuka – ludzka przestrzeń

Agnieszka Kuczyńska, Znaki swoje i obce – lekcja surrealizmu

Magdalena Milerowska, Motyw maski w obrazach Felixa Nussbauma

Karolina Greś, Inność jako klucz do wspólnoty. Antyportretowa działalność Marka Zajko13.30 zamknięcie sympozjum